Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki prezentuje:

Kontakt / 2004 / 2005


aktualności
program
autorzy
wystawy
regulamin
organizatorzy
partnerzy
archiwum
faq
kontakt 


Patroni medialni:
© Stowarzyszenie Artystów Młode Sztuki» Autorzy Wystaw Profesjonalnych

Piotr Barszczowski - urodził się 8 czerwca 1972 r. w Tarnowie. Jest absolwentem tarnowskiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na której specjalizował się w dziedzinie Historii Sztuki Sakralnej. Grafik, projektant, fotografik, pionier i promotor grafiki komputerowej, założyciel Pracowni Projektów Plastycznych "SYMBOL" (1995 r.). Autor identyfikacji wizualnych ponad 200 firm - ich logotypów i reklam. Twórca komputerowej grafiki użytkowej i artystycznej. W swoich pracach łączy grafikę komputerową z malarstwem i fotografią cyfrowa. Instruktor pierwszych zajęć grafiki komputerowej w tarnowskim Liceum Sztuk Plastycznych. Obecnie nauczyciel tej dziedziny sztuki w swojej autorskiej pracowni. Uczestnik międzynarodowych konkursów, wystaw i prezentacji. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Panoramy"


Ola i Eryk Bartoszowie - fotografują już od kilku lat. Pasja fotografowania zrodziła się z pasji do Tatr i dlatego ta tematyka jest nam najbliższa - mówią Autorzy. Ich specjalnością są panoramy - posiadają w swoim dorobku panoramy z większości dostępnych tatrzańskich szczytów (polskich i słowackich), a wiele z nich to panoramy 360 stopni. Prace Oli i Eryka Bartoszów można obejrzeć na autorskiej stronie www.olaieryk.republika.pl oraz w popularnych galeriach internetowych gdzie cieszą się uznaniem. Już w tym roku panoramy Ich autorstwa będzie można także oglądać na mapach Tatr oraz w "Atlasie Tatr".
Podczas Festiwalu zaprezentują wystawę: "Tatry w obiektywie Oli i Eryka"


Magdalena Budzyń fotografią przyrodniczą zajmuje się od 8 lat. Swoje prace prezentowała dotychczas na łamach czasopism przyrodniczych ("Przyroda Polska", "Wszechświat", "Echa Leśne", "EkoŚwiat"), wystawach przyrodniczych organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie; brała także udział w organizowanym przez Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" konkursie "Foto-Eko" w 2000 roku (wyróżnienie), a także w III edycji konkursu "Parki Narodowe" organizowanym przez Kampinoski Park Narodowy. Najczęściej fotografuje krajobraz i żywą przyrodę na terenie Pogórza, co związane jest z jej pracą zawodową.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Lasy Pogórza"


Tadeusz Grzegorzewski - jego pasją są góry i wspinaczka oraz fotografia. Wiele podróżuje i w trakcie tych egzotycznych wypraw wspina się, fotografuje i zwiedza. Fascynuje go daleka Azja, odwiedził także góry Ameryki Północnej, USA oraz Kanadę. Uczestniczył w wyprawie na świętą górę Hindusów Shivling w Himalajach. Współpracuje z wieloma czasopismami o tematyce górskiej, gdzie publikuje swoje fotografie z wypraw wspinaczkowych. Uczestniczył w konkursach fotograficznych oraz wystawia swoje prace na wystawach.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Filipiny"


Marek Kalmus - mieszka w Krakowie i w Hubie w Gorcach. Geolog oraz filozof i kulturoznawca orientalny, badacz kultury i sztuki tybetańskiej. Od ponad 30 podróżuje po Azji - zawsze z aparatem fotograficznym (stara lustrzanka dwuobiektywowa 6x6, a ostatnio też aparat cyfrowy). Alpinista i speleolog - wspinał się w między innymi w Hindukuszu, Karakorum i Himalajach. Organizuje autorskie wycieczki i wyprawy do Pakistanu, Indii, Nepalu, Tybetu i Bhutanu, oraz trekkingi w mało znane rejony Himalajów, Karakorum i Tybetu. Bada kultury tradycyjne i oddziaływania międzykulturowe między Zachodem i Orientem. Autor licznych artykułów i kilku książek (m.in. "Chiny, kuchnia... tajemnice medycyny", "Tybet-legenda i rzeczywistość"). Od ponad 30 lat zajmuje się fotografią: wystawy, ilustracje do książek oraz maga-zynów polskich i zagranicznych, plakatów itp. Prowadzi wykłady i prelekcje ilustrowane własnymi przeźroczami (formatu 6x6 cm). Występuje w programach radiowych i telewizyjnych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Tybet - przestrzeń i architektura"


Paweł Kozioł - jego pasja są fotografia i góry. Podglądanie i uwiecznianie przyrody na kliszy fotograficznej to jeden ze sposobów dokumentowania przyrody w ramach wykonywanej pracy w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie. Wolny czas poświęca na wyjazdy głównie w góry od Bieszczad po Alpy skąd pochodzi jego znaczna część kolekcji zdjęć. Swoje prace prezentował na wystawach przyrodniczych organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie (m.in. Kraków, Tarnów), na wystawie autorskiej w Tarnowie oraz na łamach czasopism przyrodniczych (Przyroda Polska, Wszechświat). Brał także udział w konkursie "Foto - Eko" w 2000 roku (wyróżnienie) organizowanym przez TOP "Salamandra".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Lasy Pogórza"

Maria Lankosz-Mróz - botanik, doktor nauk przyrodniczych, pracownik Ogrodu Botanicznego UJ, od wielu lat zajmuje się fotografią , a także filmem przyrodniczym i krajobrazowym. Fotografuje głównie rośliny oraz ich siedliska. Opublikowała wiele fotografii w podręcznikach, encyklopediach, oraz popularnych pismach ogrodniczych i przyrodniczych. Swoje slajdy i filmy prezentowała na licznych prelekcjach botaniczno-krajoznawczych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Przyroda i uroda Grecji"

Christoph Lingg (Austria) - ur. 1964 w Bregenzerwald. Absolwent International Center of Photography w Nowym Jorku. Od ukończenia studiów prowadzi samodzielną działalność artystyczną. Najważniejsze tematy jego prac to: społeczeństwo, kultura, podróże. Publikacje w następujących pismach: Profil, Stern, NY Times, Le Monde, Vogue, Geo-Japan, Merian, FAZ. W 1999 ukazała się jego książka Apropos Czernowitz. Artysta mieszka w Wiedniu i w Vorarlbergu. Więcej na www.christophlingg.com.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "In the world of stone"

Andrzej Mróz - metalurg, absolwent AGH, przewodnik beskidzki, od kilkunastu lat zajmuje się dokumentacją fotograficzną w Ogrodzie Botanicznym UJ. Członek Związku Polskich Fotografików Przyrody - sekretarz Oddziału Krakowskiego. Uprawia głównie fotografię przyrodniczą i krajobrazową. W swoich zbiorach posiada kilkanaście tysięcy fotogramów roślin, owadów, pejzaży górskich i krajobrazów głównie z obszaru Polski i dużej części Europy. Autor kilkuset fotografii opublikowanych w encyklopediach, podręcznikach, albumach, na kalendarzach oraz widokówkach (m.in.: Popularna Encyklopedia Powszechna (wyd. Fogra), Multimedialna Encyklopedia Powszechna (WIEM) (Onet.pl), Encyklopedia Biologiczna (wyd. Opres), Encyklopedia geograficzna (wyd. Kurpisz), album "Ogrody Botaniczne Polski", tomik poetycki z wierszami Alicji Zemanek "Ścieżki Ogrodu Botanicznego", kalendarze Ogrodu Botanicznego UJ. Jego zdjęcia prezentowane były na kilkunastu wystawach indywidualnych, m.in.: "Kapadocja", "Turcja", "Świat storczyków", "Na ścieżkach ogrodu botanicznego", "Magiczne miejsce" oraz zbiorowych, np. "Przyroda i uroda Grecji" i wystawy Związku Polskich Fotografików Przyrody.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawy: "Na ścieżkach Ogrodu Botanicznego" oraz "Przyroda i uroda Grecji"


Josef Obertscheider (Austria) - urodził się w 1954 r. w Lienz (Tyrol). Od 1979 r. zajmuje się fotografią, od 1993 r. intensywnie obróbką cyfrową zdjęć. Jest członkiem Fotoclub Lienz i jurorem podczas narodowych i międzynarodowych konkursów. Sam otrzymał liczne odznaczenia na międzynarodowych konkursach, jego fotografie zostały opublikowane w wielu czasopismach. Początkowo samouk, uczestniczył w licznych seminariach i warsztatach na temat fotografii i tworzenia obrazów między innymi u prof. Miloslava Stibora (Czechy), Jerry'ego Uelsmanna (USA), dr Manfreda Kriegelsteina (Niemcy). Mocnymi stronami jego fotograficznej działalności są - obok klasycznych fotografii krajobrazu - ludzie i architektura miast. W ostatnich latach powiększone również o portrety i fotografie aktów w studio. Od 1982 r. miał ok. 30 pojedynczych i grupowych wystaw w wielu europejskich państwach.
Jego zdjęcia można obejrzeć w Internecie na stronie: http://www.digitalfotoart.at
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Fotografie Krajobrazów"

Włodzimierz Płaneta - fotografią zajmuje się zawodowo od 1986 r. Stale współpracuje jako fotograf niezależny z krakowską prasą. Ulubione tematy: krajobraz, portret charakterystyczny, akt i Kraków. Brał udział w ok. 100 wystawach, otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień. Od jedenastu lat w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki prowadzi autorskie Warsztaty Fotograficzne oraz Stałą Galerię Fotografii "Warsztaty Fotograficzne". Organizator 30 Otwartych Plenerów Fotograficznych we wsi Mostki, corocznych plenerów w Pradze, wypraw fotograficznych do północnej Skandynawii, Lofoty, Wyspy Owcze i Islandii. Redaktor założyciel ukazującego się od 2001 roku Biuletynu Informacyjnego "Warsztaty Fotograficzne". Członek jury ogólnopolskich konkursów fotograficznych. Od 1998 r. prowadzi w Krakowie Studio Fotografii Użytkowej "Fabryka Zdjęć".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Pejzaż Cerkiewny"


Joanna Rachwał fotografuje od 10 lat. Swoje prace prezentowała na wystawach fotograficzno - przyrodniczych organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz na łamach czasopism przyrodniczych. Na fotografiach uwiecznia przyrodę, krajobraz i architekturę najbliższej okolicy. Ulubionym tematem w zakresie fotografii jest świat owadów, ptaków, roślin, a także architektura miast. Od czterech lat zajmuje się zawodowo ochroną przyrody i krajobrazu.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Lasy Pogórza"

Susanne Schaber (Austria) - ur. 1961 w Innsbrucku. Absolwentka germanistyki i anglistyki. Zajmuje się krytyką literatury, pisze eseje oraz liczne komentarze do zdjęć i albumów. Regularnie publikuje w prasie: Spectrum, Die Presse, ORF, NZZ, FAZ, Frankfurter Rundschau. Jest autorką tekstów do wystawy "In the world of stone".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "In the world of stone"

Katarzyna Sołtyk - Dziennikarz, fotograf i podróżnik. Fotoedytor w Magazynie Turystycznym "Podróże". Stała współpracowniczka polskiej edycji Magazynu "National Geographic". Ma na swoim koncie dziesiątki, a nawet setki publikacji w prasie - począwszy od prasy codziennej, poprzez poważne tygodniki, miesięczniki popularno-naukowe, kobiece, podróżnicze oraz ekskluzywne pisma branżowe. Współautorka kilku książek (przewodniki i tytuły popularno-naukowe). Organizowała i uczestniczyła w wielu wyprawach po Afryce, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. Od kilku lat zafascynowana Azją Południowo-Wschodnią, gdzie urzeka ją nie tylko przyroda, krajobraz, ale i ludzie. - Należę do tych szczęściarzy, dla których pasja i praca to jedno - opowiada autorka.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Kubański Kalejdoskop"

Jacek Adam Soroka - na co dzień profesor chemii w Politechnice Szczecińskiej, w wolnym czasie fotograf, poeta, publicysta i redaktor. Pierwsze fotografie - tonowane srebrowe - 1963. Fotografia barwna - własnoręczna obróbka - od 1965 r. Krótko slajdy, potem fotografia analogowa, analogowa skanowana i korygowana cyfrowo. Od połowy 2004 - cyfrowa. Fotografie Autora zamieszczane były przy publikacjach w kwartalniku Politechniki Szczecińskiej "Inżynier", w opracowaniach Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki (III i IV) - 4 wydawnictwa Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Krajobraz zmienny w czasie"

Wacław Wantuch - urodził się w 1965 roku w Tuchowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, zajmuje się grafiką i fotografią artystyczną. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jest autorem książki Kamień wawelski? (wyd. Castor, Kraków 1992), inscenizacja teatralna: Kamień, światło, dźwięk, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 1992). Wydał albumy fotograficzne: Kraków (wyd. Sepia Collection, Kraków 2001) Akt (wyd. Bosz, Olszanica 2003) Kraków (wyd. Art Partner, Kraków 2003), Akt 2 (wyd. Bosz, Olszanica 2006). Bierze udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Makrofotografia"

Bogdan Zemanek - botanik, fitogeograf, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Ogrodu Botanicznego UJ, zajmuje się fotografią przyrodniczą głównie dla celów dydaktycznych. Jego fotografie publikowane były w licznych wydawnictwach edukacyjnych m.in. Popularna Encyklopedia Powszechna, Encyklopedia Przyrodnicza, podręczniki do biologii oraz publikacje polskich Parków Narodowych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Przyroda i uroda Grecji"» Autorzy Wystaw Konkursowych
Eliza Bieleń - z zawodu inżynier mechanik, od lat interesuje się fotografią. Najbardziej zainteresowała mnie makrofotografia, która dała mi nowe spojrzenie na otaczającą nas przyrodę - mówi Autorka. Eliza Bieleń brała udział w wielu konkursach fotograficznych. Wśród nagród znalazło się pierwsze i drugie miejsce w dwóch edycjach konkursu organizowanego przez firmę "Retman".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Małe jest piękne"

Joanna Bodnar - fotografuje hobbystycznie, ale chciałaby związać się z fotografią zawodowo. Aparat trzymałam w ręku odkąd sięgam pamięcią - mówi Autorka. Z poważniejszymi zdjęciami zetknęłam się na studiach, kiedy pracowałam dla Dziennika Bałtyckiego jako fotograf wykonujący zdjęcia samochodów do "Automoto Gratki". Dwa lata temu wykonywałam zdjęcia z rajdów samochodowych odbywających się w Niemczech. Kilkanaście z moich zdjęć ukazało się w gazetach motoryzacyjnych - dodaje. Te osiągnięcia zmobilizowały Autorkę do podjęcia nauki fotografii. W 2004 roku dostała się do Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Mrozem malowane"

Marcin Bublewicz - na co dzień jest kuratorem sądowym, natomiast fotografię traktuje jako swoją pasję. Od przeszło pięciu lat z upodobaniem fotografuje Ziemię Gryficką. Dotychczas Autor zdobył między innymi I miejsce w konkursie "Foto-Kuriera" oraz I miejsce w konkursie fotograficznym "Fauna i Flora Regi".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Echoprojekt"

Romuald Cichos - urodził się w Chorzowie. Fotografuje od 30 lat. Pracował w laboratorium filmowym katowickiego Poltelu, później w pracowni fotografii reklamowej i wystawienniczej przy Targach Katowickich. Od lat 90-tych pracuje w dziale marketingu lublinieckiego Energoserwisu zajmuje się dokumentacją fotograficzną, grafiką i projektowaniem materiałów reklamowych firmy. Od 2002 roku po kilkunastoletniej przerwie powrócił do aktywnego udziału w konkursach i wystawach. Wśród ulubionych tematów Autora znajdują się: góry, krajobraz, przyroda, martwa natura, makro. Czasami zajmuje się też obróbką komputerową swoich prac.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Takie sobie góry"

Marcin Dobas - jest studentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ratownikiem GOPR i strażakiem. Fotografie i podróże to jego pasja. Do tej pory zwiedził 24 kraje, na czterech różnych kontynentach. Każda taka podróż to dla niego możliwość fotografowania niezwykłych miejsc. Za swoje prace Autor zdobył wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Świat w oczach młodego artysty" organizowanym przez Warszawską Szkołę Filmową i magazyn "Foto". Zajął też trzecie miejsce w konkursie "Świat przyrody w obiektywie" organizowanym przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej w Toruniu.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Bajkowa kraina"

Maciej Duczyński - fotografią zajmuje się od roku. Interesuje Go fotografia pejzażowa. Staram się łączyć w ten sposób pasję podróżniczą z fotograficzną - mówi Autor. Większość moich zdjęć pochodzi ze Skandynawii gdzie w chwili obecnej mieszkam i pracuję - dodaje. Swoje prace Autor prezentuje w wielu polskich i zagranicznych galeriach internetowych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Skandynawskie wędrówki"

Sebastian Duda - fotografią zajmuje się od ponad 4 lat. Początkowo była to tylko pasja, która silnie Go wciągała, jednak, po pewnym czasie, hobby zamieniło się w sposób zarabiania na życie. Autor najchętniej zajmuje się fotografię studyjną. Duży wpływ na mój rozwój artystyczny miał zakup chwytnicy czerwonookiej - mojej domowej żaby - mówi Autor. Opieka nad nią tak mnie zainspirowała, że w przyszłości zmierzam założyć hodowlę tych płazów. Z natury jestem wesołym optymistą, dlatego myślę, że nie będzie problemu ze żmudnym zajęciem, jakim będzie zdobywaniem żywego pokarmu dla moich podopiecznych - dodaje. Prace Autora można zobaczyć między innymi na stronie www.blustock.pl
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Żaby"

Celina Małgorzata Dziedzina - fotografią zajęła się poniekąd przez przypadek. Robienie zdjęć rozpoczęła od przetestowania sprawności zakurzonej lustrzanki, znalezionej w szafce. Potem były dziesiątki zdjęć wykonywanych do szuflady, jeszcze więcej obejrzanych albumów i poszukiwanie swojego stylu. Cały czas jednak było to hobby i sposób na spędzanie wolnego czasu. Są rzeczy, które czasami robimy z wewnętrznej potrzeby z pasją i poświęceniem dla samego siebie, i dopiero po czasie dochodzimy do wniosku, że rzeczy piękne warte są pokazania innym i na zewnątrz - mówi Autorka. W fotografii fascynują mnie detale, szczegóły i malarskość otaczającego nas świata. Lubię podglądać świat z perspektywy, z której zazwyczaj człowiek na niego nie patrzy i w sposób, który wymaga wyciszenia i nabrania "głębokiego oddechu" - dodaje. Małgorzata z zamiłowania jest podróżnikiem, na co dzień pracuje na stanowisku menadżerskim. W wolnych chwilach skacze na spadochronie. Swoje zdjęcia od pewnego czasu prezentuje w internecie. Wśród nagród jakie zdobyła w konkursach warto wyróżnić nagrodę X Edycji Złotej Muszli 2005 w Koszalinie, a także udział w wystawie pokonkursowej warszawskiej szkoły filmowej.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Szelest"

Piotr Gaczek - fotografuje od lutego 2005 roku. W sierpniu 2005 roku został finalistą konkursu fotograficznego organizowanego przez Warszawską Szkołę Filmową. Jego prace znalazł się na wystawie pokonkursowej.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Morza szum"

Łukasz Gracz - Fotografuje od roku aparatem cyfrowym Kodak EasyShare CX7300. Wśród dotychczasowych osiągnięć tego Autora można wyróżnić: I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Urząd Miejski w Dobrym Mieście, I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Warmińskie impresje"

Mariusz Jankowski - jest ratownikiem medycznym. Fotografię traktuje jako hobby.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Miejsca moich ucieczek"

Stanisław Jawor - fotografią zajął się po dwudziestoletniej przerwie. Staram się łączyć w ten sposób emocjonalne przywiązanie do Podhala oraz Ziemi Myślenickiej - mówi Autor. Większość moich zdjęć pochodzi z tych właśnie, regionów. Głównie jednak chce zauważać człowieka w swoim środowisku i ślad jaki pozostawia. - dodaje. Na co dzień Autor kieruje małą firma, a fotografia jest dla niego sposobem na inne postrzeganie rzeczywistości.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Tuż obok - opowieści"

Arkadiusz Juszczak - fotografią zajmuje się od 2 lat, ale od zawsze uwielbiał spacery i podglądanie przyrody. Pewnego dnia postanowiłem spróbować uwieczniać to co do tej pory zdane było na wspomnienia - mówi Autor. Dotychczas prezentowałem swoje prace jedynie w portalu portalach internetowch m.in. fotocommunity - dodaje. Autor prezentował swoją wystawę na Festiwalu w roku ubiegłym zdobywając wyróżnienie w kategorii za oryginalne ujęcie tematu fotografii przyrodniczej i krajobrazowej. Publikował też fotografie w M¸ller ZOOM-Fotomagazin. Największą fascynacją Autora są makrofotografia i pejzaże - chętnie fotografuje rośliny, owady i inne zwierzęta.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Beskid Sądecki"

Marcin Kiwiński - z wykształcenia architekt. W wolnych chwilach rysuje komiksy, zajmuje sie akwarystyką morską, kitesurfingiem i narciarstwem. Od siedmiu lat nurkuje. Zakup obudowy podwodnej do aparatu miał stanowić dopełnienie tego hobby. Ale, jak mówi sam Autor - nie wiadomo kiedy robienie zdjęć podczas nurkowania, przerodziło się w nurkowanie po to, żeby robić zdjęcia.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Red Sea - niebieski odcień czerwieni"

Andrzej Kryza - jest z zawodu inżynierem elektrykiem, z zamiłowania fotografem. Fotografią zajmuję się od siedmiu lat, traktując ją jako antidotum na szarość dnia powszedniego - mówi Autor. Jego ulubione tematy to pejzaż, przyroda i fotografia podróżnicza. Dotychczas zdobył między innymi I Wyróżnienie w konkursie "Portfolio 2004" magazynu FOTO, brał udział w konkursie "Tatrzańska Jesień 2004" i wystawie pokonkursowej "Krasiczyn 2004" - Galeria ARP. Zdobył też I miejsce w konkursie "Przyroda Dąbrowy Górniczej w czterech porach roku".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Pejzaż Babiogórski"

Bogusław Kuderewicz - uczestniczył dotychczas w kilku plenerach fotograficznych organizowanych przez resort Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły średniej w 1977 roku został słuchaczem szkoły chorążych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności w Legnicy, w specjalności eksploatacja i konserwacja EMC. W latach 1979 - 2003 w służbie zawodowej, którą odbywał we Wrocławiu.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Impresje z okolic Alwerni"

Urszula Kudrzycka - jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Pracuje jako kasjerka, a fotografię traktuje jako odskocznię od dnia codziennego. Zajmuję się nią od dwóch lat, a robienie zdjęć sprawia mi przyjemność. Od niedawna zafascynowała mnie makrofotografia - mówi o swojej fotograficznej pasji. Swoje prace prezentuje w internetowej galerii fotograficznej.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Bogactwo łąk i lasów"

Artur Magdziarz - jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, obecnie pracuje jako prywatny przedsiębiorca. Należy do Fotoklubu Zamek ze Szczecina oraz Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, bierze udział w licznych plenerach i konkursach. Dotychczas fotografował między innymi w Kenii, Francji, Chorwacji, Grecji, Włoszech i Czechach. Jego prace można było zobaczyć na wielu wystawach - wystawie przeglądowej Fotoklubu Zamek ze Szczecina "Prezentacje XI", wystawie "Barwy Natury" organizowanej w Szczecinie przez ZZFK Akademii Rolniczej, wystawie "W słońcu południa" w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz wystawie poplenerowej "Święto miasta" w Gryficach. Swoje prace prezentował też na wystawach indywidualnych "Burano - żyj kolorowo" i "Zachodniopomorskie pejzaże".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Pomerania"

Miłosz Myśliwiec - fotografią zajmuje się od niedawna, głównie podczas wędrówek górskich.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Góry - nieprzemijające piękno"

Robert Nowak - z zawodu leśnik, traktuje fotografię jako hobby. Codzienne obcowanie z przyrodą uwiecznia na zdjęciach łącząc w ten sposób pasję z obowiązkiem zawodowym.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Leśne zbliżenia"

Jacek Pakuła - jest z zawodu ekonomistą. Fotografia to jego wielkie hobby od ponad 20 lat. Szczególnym sentymentem darzy fotografię czarno - białą, ponieważ - jak sam mówi - niesie ona ze sobą możliwość innego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, a w połączeniu z pracą w ciemni daje ogromną satysfakcję. Autor od dwóch lat fotografuje głównie cyfrowo. Prócz fotografii pasjonują Go wycieczki piesze i rowerowe.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Moja magiczna podróż"

Stanisław Popardowski - z urodzenia Sądeczczanin, z wyboru Dolnoślązak. Jest emerytowanym nauczycielem, fotografuje już przeszło 40 lat. Zaczynał w nowosądeckim Młodzieżowym Domu Kultury. Liczne zainteresowania i praca zawodowa nie pozwoliły Autorowi mocniej wejść w świat fotografii. Dopiero presja przyjaciół spowodowała, że od kilkunastu lat więcej fotografuje. Krajobraz, przyroda, portret dziecięcy, reportaż to główne tematy moich zdjęć - mówi Autor. Współpracowałem z Oficyną Wydawniczą "Sudety" przy PTTK we Wrocławiu oraz Instytutem badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, urzędami miejskimi w Ziębicach i Stroniu Śląskim. Sporo moich zdjęć powędrowało do USA, Niemiec i Czech - dodaje. Większość zdjęć Autor wykonuje na materiałach odwracalnych w średnim formacie. Jego prace można było podziwiać na wielu wystawach.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Kiedyś krajobraz księżycowy - dziś park"

Magdalena Rydzy - jest studentką Administracji publicznej i Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fotografią interesuje się od dwóch lat. Ukończyła Kurs fotografii artystycznej w Krakowie pod kierunkiem Zbyszka Pozarzyckiego, uczestniczyła w zbiorowych wystawach fotograficznych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Mój ogród"

Marta Rydzyńska - fotografuje od trzech lat. Obecnie uczęszcza do trzeciej klasy opolskiego Liceum Plastycznego, a w przyszłości zamierza kontynuować swoją fotograficzną pasję na odpowiednim ku temu kierunku studiów. Zdobyła II miejsce w V Ekologicznym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "To co widzę"

Marcin Sacha - jak sam twierdzi fotografuje niemal od zawsze, ale fotografią przyrodniczą zajął się dwa lata temu. Zdjęcia tego Autora zdobyły dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej Foto-Eko 2005 oraz III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych Olsztyn 2005 w kategorii Fauna i flora. Jego zdjęcia można oglądać też na prywatnej stronie internetowej oraz na stronach internetowych grup dyskusyjnych Foto-Przyroda i Fotografia-Przyrodnicza.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "W poszukiwaniu formy"

Wojciech Smółkowski - jest z wykształcenia architektem. Mieszka i pracuje w Wyszkowie gdzie prowadzi swoją pracownię projektową. Fotografią interesuję się od dawna, jednak dopiero od około roku moje zainteresowania przerodziły się w pasję, ze szczególnym wyróżnieniem fotografii przyrodniczej - mówi Autor. Do tej pory nie brał udziału w konkursach fotograficznych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "W zbliżeniu"

Michał Stec - jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął w styczniu 2005 roku. Uwielbiam spędzać czas w górach i na łonie natury tak, więc krajobraz jest moim ulubionym tematem i przedmiotem fotograficznym - mówi Autor. Fascynują mnie także zdjęcia reportażowe. Wielokrotnie fotografowałem wieczorki poetyckie i muzyczne odbywające się w mojej szkole. Uwieczniłem także jubileuszową Mszę Świętą z okazji 100 lecia Jezuitów w Czechowicach - dodaje. Aby zgłębić tajniki fotografii zapisał się na kurs organizowany przez MDK pod przewodnictwem Mieczysława Wielomskiego. Na plenerach poznał tajniki oraz sposoby dobrej fotografii krajobrazowej i przyrodniczej. Uczestniczył w kilku konkursach i wystawach. W swojej szkole zaprezentował autorską ekspozycję. Zajął III miejsce w konkursie "Z dala od zgiełku - Beskidy w obiektywie" organizowanym przez Zamek Sztuki w Suchej Beskidzkiej. otrzymał też wyróżnienie w polsko-czesko-słowackim konkursie "Po obu stronach granicy" organizowanym przez wydział promocji Bielska-Białej i Euroregion Beskidy.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Beskidzkie atelier"

Jacek Szarek - z zawodu dziennikarz, traktuje fotografię jako pasję.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Bieszczadzkie morza mgieł"

Maciej G. Szling - uwielbia górskie wycieczki podczas których nie rozstaje się aparatem fotograficznym. W spokojnych objęciach gór zawsze jest samo piękno - mówi Autor.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Enjoy the silence"

Jarosław Talacha - z wykształcenia geograf-kartograf, pracuje jako redaktor w wydawnictwie kartograficznym. Przygodę z fotografią rozpoczął niedawno, bo zaledwie dwa lata temu. Od tej pory aparat towarzyszy mu w podróżach w poszukiwaniu nieskażonej cywilizacją przyrody. Dotychczas nie brał udziału w konkursach fotograficznych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Patagonia"

Alicja Urbanowicz - fotografią zajmuje się od 2004 roku, kiedy to na świat przyszła córeczka Monika. To ona była moją inspiracją. Zapragnęłam by miała fotograficzną pamiątkę z okresu dziecięcego. I tak ta niewinna intencja przerodziła się w nową pasję - wspomina Autorka. Zdjęcia Alicji Urbanowicz można zobaczyć na wielu forach internetowych. Autorka z sukcesami bierze też udział w licznych konkursach fotograficznych. Wśród nich znalazły się między innymi "Wakacje za jedno zdjęcie" (Konkurs firmy HP), w którym zdobyła pierwsze miejsce, a także konkursy "Staszów w Obiektywie" (I Miejsce) czy "Blaski i cienie".
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Detale Świętokrzyskie"

Tomasz Urbanowicz - na co dzień pracuje jako informatyk. Fotografią zajmuje się od półtora roku. Najbardziej lubi fotografować owady. Z sukcesami bierze udział w konkursach fotograficznych.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Portret robala"

Dariusz Wilk - zajmuje się fotografią krajobrazową i przyrodniczą. Uwiecznia wschody i zachody słońca, pejzaże górskie, świat roślin. Interesuje go również portret, a także fotografia o charakterze kronikarskim. Jego prace prezentowane były w ramach wielu konkursów i wystaw. Do najnowszych osiągnięć należą: wyróżnienie specjalne od Foto-Klubu Krośnieńskiego Domu Kultury za zdjęcie "Wrota niebios" w konkursie "Leśne Fotografie", wystawa indywidualna "Góry w fotografii" prezentowana w Krośnieńskim Domu Kultury, wystawa indywidualna "Wschody i zachody słońca" a także prezentacja "Papież Tajemnicy Światła" w Kościele Księży Michalitów w Miejscu Piastowym. W swoim dorobku ma również nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za zdjęcie "Oczekiwanie" zdobytą w Konkursie Fotograficznym "Zabytki poprzemysłowe terenu Podkarpacia". Do jego najnowszych osiągnięć można zaliczyć między innymi III nagrodę w konkursie "Świat przyrody w obiektywie", udział w wystawie na Słowacji i w Toruniu.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Fantazje"


Magda Witczyk-Kiwińska - z wykształcenia artysta plastyk zajmuje się architekturą wnętrz i designem. Od siedmiu lat nurkuje a od roku fotografuje pod wodą. Jej pasje to narciarstwo, kitesurfing i łamigłówki.
Podczas Festiwalu zaprezentuje wystawę: "Red Sea - niebieski odcień czerwieni"<- Powrót do strony głównej